Ring – Çap
Yoğunluk :
Dış Çap :
İç Çap :
Boy :
Lama
Yoğunluk :
Genişlik :
Kalınlık :
Boy :
KG   Hesaplama

 

Takım Çeliği dergisinin şirketimizin İcra Kurulu Başkanı Hakan Koçak ile gerçekleştirdiği röportajı aşağıda sunuyoruz:

 

Firmanızın tesisleri ve faaliyet yerleri nerededir? Tesisleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Ne tür makina ve ekipmanlar kullanıyorsu­nuz?

Gebze-Çayırova’da bakır alaşımları üretim fabrikamız, Türkiye’de 8 şubemiz, Avrupa’ya açılan kapımız olarak Romanya’da bir şu­bemiz vardır. Müşteri memnuniyet ve kalite güvencesini sağlamak için kurulduğumuz günden bu yana bayilik vermeden, tamamen bize bağlı şubelerimizle yolumuza devam edi­yoruz. Şu sıralar bizi en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de Balıkesir’de yapımı devam eden, özel projelerimizin hayata geçi­rileceği fabrikamızdır. En kısa sürede orada faaliyete geçmek ve bölge halkına istihdam yaratmayı hedeflemekteyiz. Hedef tarihimiz 2015 yılı içindedir. Şu an mevcut çalışan sayı­mız ise 150′dir.


Şirketinizin üretimini yaptığı, distribütörü veya bayisi olduğu ürünler hangileridir? Bu ürün gruplarında sektördeki yerinizi veya pazar payınızı nasıl buluyorsunuz?

Takım çeliklerinde soğuk iş, sıcak iş, plastik kalıp çeliği, yeni nesil çelikler, toz metalürjik ürünler gibi yüzlerce çeşit özel çelik stokla­rımızda bulunmaktadır. Bu konuda Alman ortağımız Dörrenberg Edelstahl ile 15 yıl­dan fazladır çalışmaktayız… Bakır alaşım­larında ürün portföyümüz, bakır bir kaynak elektrodundan tutun, alüminyum enjeksiyon pistonları, kaynak diskleri, bir haddehane­de kullanılan kızaklara kadar çok çeşitlilik göstermektedir. Müşterilerimize yarı mamul olarak teslim ettiğimiz siparişlerimiz olduğu gibi, tüm talaşlı imalatını tamamladığımız ni­hai ürünlere de müşterilerimizin talepleri ol­dukça yoğundur. Malzemelerimiz döküm, kesim, dövme, ısıl işlem gibi üretim adım­larından geçtikten sonra makine parkımızda bulunan CNC veya üniversal tezgâhlarda ta­laşlı imalatı yapılıp, özel ambalaj ve sandık­larında sevke hazır hale getirilmektedir. Takım çeliklerinde de çok sayıda kesim tezgâhımız ve deneyimli kesim operatörlerimizle hızlı teslimat ve ısıl işlem hizmetimizle tek elden kalite garantisi veriyor, olası müşteri talep ve problemlerinde çok daha hızlı çözüme gide­biliyoruz.


Takım Çeliği sektöründe bulunan firma sayısını yeterli buluyor musunuz? Sektör rekabete açık mı? Yıkıcı rekabet olduğunu düşünüyor musunuz?

Türkiye’de belki bundan 10 yıl önce bu sayı yeterli değilken, şu anda bu konuda çalışan küçük-büyük çok sayıda firma var. Bu du­rumun müşterilerimize alternatif yaratması açısından fayda sağlaması gerekirken, zaman zaman kalite konusunda sıkıntı yaşayanların bize döndüklerine şahit oluyoruz. Özellikle takım çelikleri konusunda yoğun bir rekabet olmasına rağmen, müşterilerimize sunduğu­muz yeni nesil çelikler, toz metalürjik ürünler, çözüm ortaklığı ve teknik desteğimiz gibi ne­denlerle sektördeki rekabetten kötü bir şekilde etkilenmiyoruz. Yıkıcı rekabet, bazı ürünler­de maalesef oluyor, ama müşterilerimizin sa­dece fiyata göre değil, kalite, kalıp ömrü gibi kriterlere göre seçim yaptığını söyleyebiliriz. Malzemeyi düşük fiyata almakla maliyetlerin azalmayacağını çoğu imalatçımız bilmekte ve seçimini bu doğrultuda yapmaktadır.


Firmanızın yakın zamanda tamamladığı veya devam eden yatırımlarınız var mı? Ayrıca eğer varsa, bizlere ileriye dönük Orta ve Uzun vadeli yatırım planlarınızı anlatır mısınız?

Özellikle son 2 yılda Ar-Ge ve Kalite de­partmanlarımız için ciddi yatırımlar yaptık. Projelere başvurduk, kabul edilen projeler­den aldığımız şevkle de yatırımlarımızı şe­killendiriyoruz. Üretim hattımızda teknolo­jik yeniliklerden faydalandık. En çok yatırım yaptığımız konulardan bir tanesi ise ERP programımızdır. Bir malzemenin ergitme oca­ğından, sevkiyatına kadarki tüm adımlarını ta­kip edebiliyoruz. Gelecek planlarımız arasın­da bahsettiğimiz gibi Balıkesir projemiz çok önemlidir. Bunun dışında her zaman malzeme ve üretim metotlarında teknolojik gelişme­leri çok yakından takip eden bir ekibiz. Bu yenilikleri Türkiye’ye kazandırmak için her zaman bir hazırlık halindeyiz.


2013 yılını şirketiniz açısından nasıl de­ğerlendiriyorsunuz? Ciro veya karlılık he­deflerinize ulaşabildiniz mi? 2014 yılından beklentileriniz nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde az kar ile mevcudu muhafaza etme gibi bir durum söz konusudur. Müşterilerimize sunacağımız kaliteli malze­menin uygun fiyatla temini hizmetinde biz ne kadar başarılı olursak, ülkemiz kalıp ve makine üreticilerine de o kadar çok rekabet desteği vermiş oluruz. Bu nedenle karlılıkta yeterli bir seviyede olup daha çok üreticimize bu desteği vermek bizim için çok daha önem­li. 2014 yılını da aynı şevk ve kararlılık ile sürdürmekteyiz. Yılsonu hedeflerimizde bir sapma ihtimali şimdilik yoktur. Dürüst olmak, bol çeşit ve kaliteli malzemeyi sunmak gibi temel prensiplerimiz olunca sağ olsunlar şir­ketler bizi daha çok tercih ediyorlar.


Yurtiçi satışlarınızda en aktif olduğunuz sektörler ve ürün grupları nelerdir? Sağ­lam Metal’in müşterileri daha çok hangi sektörlerde faaliyet gösterirler?

Hitap ettiğimiz sektörler ülkemizin ihracat yapan lokomotif sektörleridir. Kendimiz de ihracatçı olduğumuz için ihracat yapan şir­ketleri çok iyi anlıyor onların yurtdışındaki rakiplerinin önüne geçmeleri için yalnız ticari destek değil, teknik destek de sunuyoruz. Zor dönemlerden geçmekte olan Dünya ekono­misinden kaynaklı sıkıntıları beraber olarak, birlikte hareket ederek aşabiliriz.


İhracat yapıyor musunuz? En çok hangi ülkelerde ve hangi ürün gruplarıyla faal durumdasınız?

Bakır alaşımları üretimimizin % 60’ını ihraç ediyor %40’ını ise iç piyasanın hizmetine su­nuyoruz. En çok çalıştığımız ülkeler Hollan­da, Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya’dır.


Ülkemizde yakın zamanda yaşanan siyasi krizin ekonomi üzerinde olumsuz etkile­ri olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa küresel bir krizden mi etkileniyoruz? Şir­ketler, özellikle sizin sektörünüzde, nelere dikkat ederek kriz yaşamaktan korunabilirler?

Fırtınanın neden çıktığından ziyade çıkmış olmasını kabullenip, acil önlemler ile az hasar almanın yollarını aramalıyız. Bunlar da her zaman bahsedilen ve bilinen önlemler. Bura­da önemli olan harekete geçmek ve alt yapıya çalışmaktır. Hepimizin alt yapıda eksikleri vardır. Buna eleman da dahil edilebilir iyi bir ERP sistemi de… Yaptığımız işi daha ekono­mik yapmalıyız. Aslolan budur. Küresel kriz­den etkilenmemenin imkânı yoktur. Ama az etkileniriz ama çok etkileniriz. Az etkilenmek için yapılacak şeyler mutlaka var. Bunlar her işletmenin kendine özgü özellikleridir.


Son dönemde şirketinizin bayi ve şube sa­yılarını azalttığını öğrendik. Bunun sebebi nedir? Biraz bahseder misiniz?

Biz bayilik sistemine hiç girmedik. Ancak kendi şubelerimizi açarak hizmetimizi yay­gınlaştırmak istedik. Şube sayılarında azalma 2007 ve 2008 yıllarında ana krizin arifesinde ve hemen sonrasında oldu. Bu şubelerde bu­lunan sorumlu arkadaşlarımızın çeşitli vesi­lelerle aramızdan ayrılmasından sonra devam ettirmek istemediğimiz şubelerdi bunlar.


Takım Çeliği sektöründe diğer satış yapan şirketlerin uyguladığı fiyat ve vadeleri nasıl buluyorsunuz? Sizin vadeleriniz ve teminat yapınız rakiplerinizden ne tür farklılıklar içeriyor?

Kısa vadeler ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Yoksa biz de banka hizmeti veriyoruz demek gibi bir şey olur ki o zaman kendi finansman yükünüzü artırıyorsunuz. Dolayısıyla bizler daha kısa vade ama iyi bir hizmet vermenin peşindeyiz.


Türkiye’de kalıpçılık ve makina üretimini yeterli buluyor musunuz? Daha da geliş­mesi için ne tür adımlar atılabilir?

Yeterli olduğunu sanmıyorum. Ama kalıpçı­ların özellikle küçük ölçekli iş yapanların bir vesile ile birleşmesinden yanayım. Bu yol zor gibi görünse de birçok imkânı da beraberinde getiren bir yol olacaktır. Makine sektörü de öyle… …Birleşerek iş yapma kültürü başlangıç­ta zor olabilir ama sonrasında müthiş bir güç birliği anlamına gelir ki o zaman yeni fırsatlar kendiliğinden gelecektir.


Ülkemizde acil ihtiyaç olduğunu düşündü­ğünüz ve sektörünüze olumlu etkisi olacağı­na bir ekonomik talebiniz var mı? Buradan ekonomi ve sanayi politikalarını belirleyen siyasilere ne tür bir çağrınız olur?

Bunlar zaten bilinen ve sık sık gündeme ge­tirilen konulardır. Bu konularda aynı şeyleri tekrarlamak istemem.


Sağlam Metal’in önümüzdeki yıllarda sek- törel ve sektör dışı hedefleri nelerdir? Bi­zimle kurumsal yapı, markalaşma, üretim, Ar-ge, işleme teknolojileri ve diğer konu­lardaki hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Hedefimiz daha fazla müşteriye hizmet et­mek ve daha fazla ihracattır. Ar-Ge konusun­da yaptığımız çalışmalardan çok memnunuz, bunu daha da artırmak istiyoruz. Balıkesir de temelini atmış olduğumuz yeni fabrikamızın inşaatını bitirmek ve orda da üretim yapıp, is­tihdam sağlamak şu an ki en büyük hedefimiz.


Yakın zamanda ülkemizde pazarda kulla­nımının artacağına inandığınız yeni ürün grupları veya çelik sınıfları var mıdır? Bu konularda bizi aydınlatır mısınız?

Yeni ürün grubu yok. Çelikte her zaman ye­nilikler var ama bunların sanayide kullanı­labilir derecede ekonomik olarak üretilip, satılabilmesi önemli. Bu nedenle yeni çelikler geliştirilmiş olsa da yukarıda bahsettiğim kri­terleri sağlamadan yeni çeliklere giremeyiz.

 

Harun KOÇAK
İcra Kurulu Başkanı

 

©2020 - Sağlam Metal Tüm Hakları Saklıdır.